Uppsala

Uppsala

lördag 8 juni 2019

Filosofiska rummet - Människans värde

Det här avsnittet är en diskussion om Människovärdet. I en värd av automatisering, där robotar tar över arbetsuppgifter, där miljöhotet kanske ändrar förutsättningarna.
Var tar människovärdet vägen där? Lena Halldenius, Lars Trädgårdh, Torbjörn Tännsjö diskuterar.

De lärde ger lite definitioner runt människovärdet : 

 • Moraliskt värde för just människan. 
 • Tännsjö säger att begreppet används som "Bullshit" i Harry Frankfurts definition. Man vill göra intryck. 
 • Samhällskontrakt, ömsesidighet, hittar värde i varandra.  
 • Ett socialt värde i stunden.


Tännsjö ser inte människan som så speciell. Mänskliga rättigheter, vad är det, det finns ingen global lag. Jämlikhet är ett bättre begrepp. Vad man gör, vad har det för värde för en själv och andra? Historiskt är mänskliga rättigheter ett nytt begrepp. Det kan vara något som görs i välvilja, kanske som en lag.

I samhället arbetar vi och där har vi en gemensam ide om arbetet som en moraliskt riktig uppgift. Här i Sverige. Som enligt de diskuterande kan sägas ge en plattform jämlikhet. Den här ordningen anses hotad av klimatkris och robotar. Är det rätt, gör vi rätt saker?

Skulle vi kunna arbeta mindre? Homo Ludens(lekande människan ). Utan att vissa är slavar? Jobba 4 timmar om dagen? Arbetslivsförkortning dock inte politiskt gångbart. Snarare vill alla att man skall jobba tills man blir 75. Hur nu det hänger ihop. 

Människovärdet kan ha en mobiliserande funktion för jämlikhet. Funkade bra i nationalstaterna. 

De erkänner att de som de kändisfilosofer de är kan vara Ludens. Wigforss ville att alla skall vara lekande. Vara fri från arbete kunde vissa vara, med slavar i olika former.
Robotarna gör folk arbetslösa. Förut var det Ludditer som slog sönder spinning jennies, nu är det skrivbordsjobb som försvinner.

Kan robotarna vara mänskliga?? 

Hur skall ett samhälle se ut där det funkar och miljö funkar? Sen lite nationalism, liberalism, fast nationalstaten stark, Globala nyliberalism. Anarkism?? Inga globala institutioner finns.

-----------------------
Den här har man funderat på. Samtidigt som många pratar om 4 timmars arbetsdag vill makthavarna att alla skall jobba till de blir 70. Ingen skall ligga de andra till last. Och många jobbar häcken av sig, går i väggen. Hur fungerar egentligen samhället? Och vilka är samhället till för? Det här blir väldigt politiskt. Och varför jobbar människor? För att jobb behöver göras eller för att de behöver pengar? Kan tycka att något är fel. Det var 150-200 sen liberalismen, konservatismen, socialismen formulerades. Kanske något nytt behövs? Kan det finnas bättre sätt än marknaden eller sovjet?

söndag 19 maj 2019

Jordan Peterson biblical series XIII - Jakobs stege

Föreläsningen handlade om Jakob. Både den historie då han lurar till sig förstfödslorätten oärligt, och jakobs stege till himlen. Den här med att lura till sig hade Peterson svårt med. Dantes helvete rankade lurendrejeri hårt. Men Gud går att tala med och det är ingen linjär funktion mellan godhet och resultat. Jakobs stege Lång utläggning där om att shamaner ser liknade, då de tagit psykedeliska droger. Peterson talar sig i viss mån varm för dessa. Och för att vi kan få gudomliga visioner.

Lite allmän klokskap:


 • Då du skriver bok, skall du inte först veta vad svaret är utan hitta svaret under skrivande av boken.
 • Livet är skit varför finns vi...Livet är inte att ha kul, utan ett antal moraliska val (överklassyn?)
 • Är framtiden möjligheter eller determinerad? Kan man ändra sig?
 • Gud och jesus, det högsta goda man kan tänka sig, ett ideal att sträva efter. Jung, Gepetto
 • Ett bra liv enligt Peterson:Frivilligt ta på sig utmaningar.. Nobility istället för happiness. Barn uppfostras till att bli noble i skolan, inte för att ha kul.
 • Är samhället i krig mot individen som sådan?
 • Låg sinnesinput, tankara kommer istället
 • Be om förlåtelse - Inse vad man gjort fel.

-------------------------

Det viktigaste jag får ut är väl det här, sträva mot Nobility. Kanske kan vara ett svar på mitt mål att "hitta framtida mål".
Spännande med de irrationella bitarna, med Jakobs upphöjelse trots att han var oärlig. Och jakobs stege, shamanerna, droger. Påminner lite om Kajsa Ingemarssons söka kontakt med universum.
Be om förlåtelse, identifiera vad man har att be om ursäkt för - absolut!

söndag 17 mars 2019

Jordan Peterson Biblical Series XI Sodom

Den bibliska historien som Peterson tar som utgångspunkt för den här föreläsningen är den om Sodom och Gomorra. Lite kort, tre änglar kommer till Abraham, som välkomnar dem korrekt. Men i Gomorra är alla onda och änglarna skall jämna staden med marken, Abraham försöker undvika det, änglarna går med på att om det finns 5 goda så skall staden sparas. De går dit, Lot, en släkting till Abraham tar emot dem men pöbeln uppenbarar sig och vill våldta männen. Änglarna gör slut på staden. Lots hustru ser tillbaka, trots att hon uppmanats att inte göra det och blir en saltstod. Lot flyr upp i bergen där hans döttrar super honom full och har sex med honom för att hans säd skall bevaras.
Dessförinnan diskuterar Peterson föreläsningen innan, där Offret spelar en stor roll (Abraham som skall offra Isak)

Under läsningen, Petersons intressanta associationer.


 •  Vid vägskäl måste man göra sig av med sånt i sitt liv som hämmar en. Offret är att ge upp bitar av sig själv(!)
 • Hur göra ett offer så det blir effektivt? Gör dig av med det som  hindrar dig, din Deadwood
 • Om du tar ett steg i livet så visar vetenskapen att det påverkar dig bättre än om du gör det ofrivilligt. Och du kan vara stolt över det efteråt.
 • Sokrates lyssnade på sin daemon, tog rättegången, så resonerar Peterson. Och ser i sin Daemon, sitt samvete, sitt överjag, något som kan betrakta självet och hjälpa till att se vad som är oönskat. I Sokrates fall, resonerar Peterson, kanske en ålderdom han inte önskar.
 • Men söka ideal, jesus, bra grejer hos andra, för att hitta vad du vill bli. Och då göra sig av med det som står ivägen för det.
 • Var komfortabel med saker du inte vet.  (Men det är jobbigt i början, att inte veta, om man behöver lösa en uppgift)
 • Våga vara inbjudande, sug ut det goda ur andra. Folk har saker att berätta. Så tolkar Peterson att Abraham tar emot änglarna korrekt.
 • Musiken ser Peterson som något där man kan se sin potential.  Tron hjälper oss att nå dit.
 • Om du lider, och har fel, så kan det vara en bra sak. Då behöver du ändra. Ta inte skit.
 • Om du blir bättre blir andra runtomkring dig, enligt Peterson, bättre.
 • Saltstoden - se inte tillbaka, se framåt.
 • Och gnäll inte på att det är jobbigt med något vid sidan av det du behöver göra
Under frågedelen intresserade de här frågorna mej:
 • Östlig filosofi är ganska passiv medan Peterson uppmanar till handling. Petersons svar är ungefär, gör minimalt, men gör något. Det behöver inte vara svulstigt.(Konservatism)
 • Fundera på om du påtala dåliga saker på jobbet. Kan vara värt det men du kan få kicken. Kille på Google fick kicken trots att han bara sa saker som är vetenskapligt verifierade.

söndag 24 februari 2019

Filosofiska Rummet - Stoicism

Ett riktigt bra avsnitt av det filosofiska rummet Frits Gåvertsson och Jenny Maria Nilsson diskuterar Stoicism.

Det handlar om att känna sig själv, och känna världen så att man kan agera på det man kan agera på. Och sedan inte bekymra sig så mycket över utfallet. Det råder man oftast inte över. Knyt an till världen, knyt an till människorna runt omkring dej. Agera välavvägt, och det är ett sammanhang där man kan nämna det som också Psykologiprofessorn talar om - sluta babbla och säga dumma oöverlagda saker. Säg det som är värt att säga.

Zenon var en av föregångsmännen under Atens storhetstid.
Sokrates räknas till stoikerna (lite tveksamt tycker jag)
Marcus Aurelius, romersk kejsare
Epiktetos, frigiven slav.

-------------------------

Vad säger jag om detta? Bra ideer i grunden, att påverka där man kan, och inte gnälla över resultat eller försöka ändra det omöjliga.

Det som gör mig lite kluven är det här med om alla personligheter passar för ett sånt här synsätt. Jag tror ändå det, att det kan vara grejer som kan vara bra att iaktta, vare sig man är inbunden eller extrovert. Vare sig man är en eftertänktsam själ veller en handlingens man eller kvinna. Lite som checkpoints. Olika delar kan nog vara olika svårt för olika personligheter.

Och jag tror att en sund dos av Epikurism emellanåt behövs. Att bara chilla och inte bry sig. Släppa världen. Stoicismen är något för jobbet och för det som behöver göras på hemmaplan eller vårda sina kontakter.

onsdag 17 oktober 2018

söndag 14 oktober 2018

Jordan Peterson Biblical Series X - Abraham:Father of nations

Peterson repeterar om Noaks ark - Då katastrofen kommer gäller det att vara förberedd. Och är du ensam är det svårt, har du människor som kan stödja dig klarar du dig bättre. Vårda dina relationer.